A középiskolás diákok jobban motiválódnak az idő múlásával

Flickr/CollegeDegrees360
not image

Borbély Fanni

2021.március.3 - 06:58

Egy 1600 diák bevonásával készült nemrég közzétett tanulmány során két évig követték a diákok tanulmányi motivációjának kulcsát, a kutatók pedig megállapították, hogy a tanulók motivációja relatíve gyakran változott.

Az eredmények azt mutatják, hogy a középiskolai diákok motivációja nagyban függ az iskolai közösség összetartásával, a biztonságérzet ugyanis pozitív irányba mozdítja a diákok tanulási kedvét. A tanulmány rávilágított arra, hogy a demotivált tanulók is könnyedén érdeklődést mutathatnak a tanulás iránt, amennyiben motivált társaik ösztönzik őket a tanulásra.

A diákok motivációja rendkívül szerteágazó, ugyanis egyes diákokat a továbbtanulás, másokat a kitűnő év végi eredmények, de van, akit maga a tanulás szeretete motivál a fejlődésre. Az eredmények alapján a kutatók hat különböző profilba sorolták a tanulókat, a legrosszabbtól egészen a legmotiváltabbig.

A tanulmányban Ohio közép- és északkeleti részén fekvő 11 állami középiskolából összesen 1670 diák vett részt, akik a kutatás kezdetén a 9. és 11. évfolyamban folytatták tanulmányaikat, két egymást követő évben pedig kérdőíveket töltöttek ki, melyek értékelték a tanévben nyújtott teljesítményüket.

A hat profil közül a kutatók kettőt adaptív, kettőt maladaptív, a két középső csoportot pedig semleges kategóriába sorolták, a legrosszabb tanulók ugyanis semmiféle motivációval nem rendelkeztek, vagy csak azért jártak iskolába, mert kötelező. A kutatók szerint ezeket a diákokat fenyegeti leginkább a lemorzsolódás veszélye, ezért mihamarabb hatékony motivációs rendszert kell kialakítani annak érdekében, hogy ők is nagyobb tanulási kedvvel járjanak iskolába.

A két legjobb profilba sorolt diákok többségét maga a tanulás szeretete motiválta, azonban visszatérő érvek voltak a tanulási kedvre a külső motivációk, mint az egyetemi tanulmányok, vagy az év végi kitűnő eredmények. Több tanuló esetében tapasztaltak mozgást a profilok között két év távlatában, azonban nem volt jelentős mozgás, azaz a diákok többnyire a legközelebbi profilokba vándoroltak.

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a tanulók motivációjában összességében pozitív változást tapasztaltak a kutatók, ugyanis míg a tanulmány kezdetén a diákok mindössze 8 százaléka jelezte, hogy magát motiválja a tanulásra, addig a második évben ez az arány 11,4 százalékra növekedett.

Felmerül a kérdés, hogy miért következhetett be a pozitív irányba billenés a motivációt tekintve, a kutatók szerint a válasz abban rejlik, hogy a diákok idősebbek lettek, így érettebben pedig másképp láthatják jövőjüket. A másik tényező a hovatartozás volt, ugyanis azok a tanulók, akikkel éreztették, hogy a közösség részei, nagyobb eséllyel lettek motiváltabbak az idő múlásával.