Csillagászok kiszámolták, pontosan mennyi anyag lehet a világűrben

not image

Kulcsár Péter

2020.október.3 - 11:15

Kutatók egy új, sokkal precízebb módszer segítségével megbecsülték, nagyjából mekkora tömeggel és kiterjedéssel rendelkezik az eddig felfedezett univerzum.

Kutatók egy új, sokkal precízebb módszer segítségével megbecsülték, nagyjából mekkora tömeggel és kiterjedéssel rendelkezik az eddig felfedezett univerzum.

Az Astrophysical Journal tudományos lapban megjelent kutatásból megtudhattuk, hogy maga az anyag a teljes kozmosz csupán egyharmadát teszi ki, ezáltal minden, amit az érzékelünk magunk körül mindössze parányi töredéke annak, ami a világűrben megtalálható.

Sokáig úgy gondolták, hogy 32:68 az arány az anyag és az energia között, amelynek nagy része lényegében sötét anyag, az úgynevezett barionikus matéria csupán az összmennyiség 5%-ában fedezhető fel.

A Riverside-i Kaliforniai Egyetem kutatócsapata most teljesen új számításokkal szerették volna korrigálni a korábbi feltételezéseket, végül rájöttek, hogy míg az anyag aránya az univerzumban 31,5%-ra tehető, addig a világűr tágulásáért felelős titokzatos sötét energia 68,5%-ban van jelen a kozmoszban.

“Ha kontextusba szeretnénk helyezni az eredményeinket, akkor kijelenthetjük, hogy átlagosan hat hidrogénatom jut egy köbméterre a világegyetemben. Mivel az anyag 80%-a valójában sötét energia, ezért igazából nem hidrogénből, hanem másféle molekulákból vagy atomokból állhat a tér, amit még az asztronómusok sem tudtak megfejteni.”

magyarázta Mohamed Abdullah, a tanulmány társszerzője.

A kutatók a GalWeight nevű eszközt használták fel a kalkulációikhoz, amellyel a csillaghalmazokban található galaxisok mozgásából és keringési pályájából precízen meg tudták becsülni a pontos arányokat. A Sloan Digital Survey által összegyűjtött 756 csillaghalmazból származó adatokat ezután összevetették a galaxisclusterek kialakulásának modelljeivel.

Ezek a szimulációk különböző mennyiségű anyaggal történtek, ezért a körülmények változtatásával könnyebben meghatározhatták, nagyjából mennyi anyag lehet a világegyetemben.

“Komoly előrelépést értünk el azzal, hogy a valaha volt legpontosabban kiszámoltuk a galaxiscluster technikával a világegyetemben lévő anyagok arányát. Ez a módszer sokkal hatékonyabbnak bizonyult, mint a korábbi, kozmikus mikrohullámú háttér-anizotrópián, barionikus akusztikus oszcilláción, Ia-típusú szupernóvákon és gravitációs lencsehatáson alapuló eljárások.”

tette hozzá Gillian Wilson, a tanulmány másik társszerzője.